Skip to main content

De oncologische voet

U hebt misschien kanker of kent in uw omgeving iemand die kanker heeft of heeft gehad. Kanker kan zich overal in het lichaam openbaren, bij jong en oud. Het is een zeer ingrijpende ziekte, zowel lichamelijk, geestelijk en sociaal kan het verstrekkende gevolgen hebben. Steeds meer mensen leven langer met of na kanker. Dat is goed nieuws. Maar heel veel mensen hebben tijdens en na de behandeling klachten.

Oncologisch Voetzorgverlener:

Als oncologisch Voetzorgverlener (OVV) verleen ik veilige voetzorg aan kankerpatiënten. In mijn OVV opleiding heb ik geleerd om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen (mits de situatie dat toelaat) en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Ik kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden. Een OVVer werkt volgens speciaal opgestelde richtlijnen die borg staan voor veilige voetzorg.

Doel:

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van een kankerpatiënt in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de patiënt ondersteund. De voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelend team. Als u kanker hebt, dan is het zeer belangrijk dat u mij laat weten dat u onder behandeling bent. Laat me weten wanneer u de eerste chemokuur krijgt of wanneer u de laatste chemokuur of bestraling hebt gehad. Wie uw behandelaar en huisarts is. Een kankerpatiënt mag niet zonder meer een voetbehandeling ondergaan. Ik kan overleg plegen met uw behandelend specialist.

De behandeling

Bij de eerste afspraak vind eerst een intakegesprek plaats. We hebben het dan over u klachten, het ziekteverleden, eventuele medicatie en orthopedische hulpmiddelen. Als u actief wordt behandeld voor kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg. Kanker en de behandeling daarvoor hebben vaak invloed op de rest van het lichaam. Met name op de huid, haren en nagels. Dit is voor iedere patiënt anders en zegt niets over de mate van effect van behandeling of het stadium van de ziekte. Na de intake zal ik u voeten controleren op aanwezigheid van huid-voetproblemen, zoals mogelijke wondjes, schimmelinfecties of nagelaandoeningen. De ziekte en behandelingen kunnen het gevoel in uw voeten beïnvloeden. Dit is het gevolg van beschadiging van zenuwen. Dit wordt neuropathie genoemd. Hierdoor kunt u ongemerkt complicaties oplopen.

Naar aanleiding van u medische behandeling kunnen de volgende bijwerkingen zich aan de huid openbaren:
 • Eelt
 • Blaren
 • Blaren onder eelt
 • Kloven
 • Droge, schilferende of vervellende huid
 • Jeuk
 • Gevoeliger voor infecties
 • Pijn of gevoeligheid
 • Zwelling
 • Roodheid
 • Tintelingen of branderig gevoel
Naar aanleiding van u medische behandeling kunnen de volgende bijwerkingen zich aan de nagels openbaren:
 • Een verstoord of vertraagd groeiproces
 • Brokkeligheid
 • Ribbels op de nagels
 • Gedeeltelijk of geheel loslaten van de nagels
 • Verkleuring
 • Afbrekende nagels
 • Scheurtjes in de nagels
 • Ontstekingen in de nagelomgeving
 • Schimmelnagels (Mycose nagels)

OVV – behandeling

Zoals al eerder benoemd is de oncologische voetzorg bedoeld om uw voeten in een goede conditie te brengen en te behouden. Een behandeling kan bestaan uit:
 • Het verwijderen van pathologisch eelt
 • Het dunner frezen van verdikte nagels
 • Het reguleren van ingegroeide nagels
 • Repareren van gespleten nagels
Een ontspannen voet- en onderbeenmassage is ook mogelijk. Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk. Ik weet ook wanneer deze massage wel en niet toegepast mag worden.

Communicatie

Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen. Als OVVer kan ik op een professionele manier met de emoties die hieruit voortkomen omgaan. Uiteraard is dit vertrouwelijk.

Controleer dagelijks uw voeten en neem contact op als u veranderingen of bovenstaande complicaties constateert.

Of u in aanmerking komt voor een vergoeding checkt u op www.zorgwijzer.nl